Sveriges första workshop för lärare

Fredagen den tredje februari höll den svenska delen av projektet sin första workshop för retoriklärare. Workshopen hölls på Uppsala universitet och 13 lärare från 8 olika skolor deltog. Under sex timmar blandades erfarenhetsutbyte med övningar och föreläsningar från några av Sveriges främsta retorikexperter. 
Dagen följde parteslärans struktur och började därav med en diskussion och övning centrerat kring inventio. 
- Det var otroligt roligt att få delta i workshopen och ta del av de retoriskt skickliga och bildade kursledarnas föreläsningar, men också att få diskutera och bolla idéer med kloka kollegor från hela landet. Inspirationskontot blev verkligen påfyllt! säger Sofie Kriström lärare i retorik på P A Fogelströms gymnasium i Stockholm.
Under dagen fick vi besök av ortens bästa poet, och Mirey Gorgis som nyligen lade fram sin doktorsavhandling i retorik. Ortens bästa poet är en poesitävling för unga i Sveriges förorter. Erfarenheter från poesitävlingen kommer hjälpa oss att göra en så bra retorikfestival som möjligt.
- Det var väldigt givande att få träffa lärare som jobbar konkret med retorik varje dag, säger Frida Buhre som jobbar med projektet.
Under projektets gång har det visat sig att oro inför att tala offentligt är en av de viktigaste frågorna för retoriklärare. Den frågan fick genomsyra dagen och vi jobbar med att skapa ett material centrerat kring den problematiken. 
Dagen avslutades med att lärarna fick besöka den lokal där den svenska festivalen kommer hållas.