Tilmelding og forløb

Tilmelding til Talefest 2025

Nordisk Talefest giver en scene til elever fra ungdomsuddannelserne, der arbejder med taler i danskundervisningen.
Klasserne sender manuskripter ind, og vi udvælger de bedste, som får mulighed for at holde deres taler foran andre unge fra regionen.

Tilmelding til Talefest-forløbet 2025 er åben! 

Skriv til nv@dansketaler.dk for at tilmelde din klasse eller dine klasser. 


Brug allerede nu vores gratis undervisningsmateriale og se videoeksempler med masser af elevtaler her.
Vi glæder os til at læse talemanuskripter fra modige elever fra ungdomsuddannelserne i 2025!
Årets tema bliver 'TILLID'.
Læs mere om talefesterne her

Skriv: 
 • navn på skolen
 • årgang og fag (pr. klasse)
 • antal elever (pr. klasse) 
 • om I ønsker at deltage i Aarhus, Odense eller København
Der er ingen binding ved en tilmelding. Eneste krav er, at I sender et antal talemanuskripter ind fra de elever i klassen, som ønsker at få chancen for at deltage i workshops og talefester. Se frister og datoer nedenfor.

Se filmen fra talefesten på Dokk1 i Aarhus 2024Datoer og steder 2025

Lærerkurser (valgfrit) DATOER FØLGER
 • Fysisk kursus i København, Danske Taler, Carit Etlars Vej 3, st. 
 • Digitalt kursus 
Deadline for tilmelding af klasser:
17. januar


Deadline for indsendelse af taler:
3. februar
Lærerne indsamler talerne og sender dem til nv@dansketaler.dk.
Angiv venligst følgende oplysninger på de tilmeldte elever:
- Elevens fulde navn
- Skole
- Klasse
- Elevens e-mailadresse
- Titlen på talen (skal være sigende ift. talens emne og budskab)


Workshops til regionale talefester (kun udvalgte elever)
Workshop til Talefest Syd – Odense Hovedbibliotek – kl. 10-15 – 11. marts 2025  
Workshop til Talefest Midt – Aarhus Dokk1 – kl. 10-15 – 13. marts 2025
Workshop til Talefest Øst – Gentofte Hovedbibliotek – kl. 10-15 – 14. marts 2025

Regionale talefester (hele klassen)
Talefest Syd – Odense Hovedbibliotek – kl. 13-15 – 18. marts 2025
Talefest Midt – Aarhus Dokk1 – kl. 13-15 – 19. marts 2025
Talefest Øst – Gentofte Hovedbibliotek – kl. 13-15 – 21. marts 2025


Workshop for elevtalere til Nordisk Talefest (kun udvalgte elever)
Hos Danske Taler, København – kl. 10-15 – DATO FØLGER

Nordisk Talefest 
10. - 12. april, Uppsala, Sverige 

Kort forløbsbeskrivelse

Talefest er en række parallelle taleevents i Danmark, Norge og Sverige.  

Vi tilbyder et gratis undervisningsmateriale i taleskrivning til dansk- og retorik-klasser, der tikker boksene: argumentationsforløb, mundtligt forløb og nordiske sprog af i læreplanen. Vi tilbyder desuden et gratis kursus for lærere, der har lyst til en introduktion til materialet og nye inputs til deres danskfaglighed.  

I arbejder altså selv med taler og taleskrivning i danskundervisningen på den enkelte skole. Herefter sender klassen deres talemanuskripter ind til os.
 
Vi udvælger 60 elever fordelt på tre regioner, der kommer på en workshop, hvor vi arbejder i dybden med manuskript, stemmeføring og sceneskræk. Eleverne skal så fremføre deres taler på en regional talefest foran deres klasser, familier og venner. 

10 elever inviteres med på Nordisk Talefest, hvor der også vil komme en norsk og svensk delegation af elevtalere. De skal holde taler på en endagsfestival i Bergen i foråret 2024.

NB! Det er ikke obligatorisk at have brugt vores undervisningsmateriale. Alle klasser, der har arbejdet med taler, kan tilmelde sig talefesterne, så længe de unge taler ud fra sig selv (ikke fra opdigtede talerpositioner eller holdninger). 

Grundig forløbsbeskrivelse

Forløbet indeholder 

 • Et undervisningsmateriale i taleskrivning på 6 moduler á 1,5 t. Forløbet kan tilpasses dansk-, samfundsfags- eller retorikundervisningen. 
 • Et efteruddannelseskursus for lærerne på 3 timer. 
 • En workshop for udvalgte elever, hvor de arbejder i dybden med deres talepapir, stemmebrug, taleteknik, gestik og mimik (60 elever på landsplan).
 • Invitation til alle klasser om at deltage som publikum ved de regionale talefester. 
 • En workshop for udvalgte talere, der inviteres til at deltage i Nordisk Talefest (10 på landsplan).
 • Invitation til alle klasser om at deltage som publikum ved Nordisk Talefest.

Kursus for lærere

I november 2023 afholdes kurser for medvirkende lærere. Kurserne består af en introduktion til forløbet og til undervisningsmaterialet og en introduktion til didaktiske principper i forbindelse med taleskrivning samt praktiske øvelser fra retorik. Underviserne er medarbejdere hos Danske Taler, der har mange års erfaring med at undervise i retorik. 

Undervisning

Lærerne underviser deres klasser i at skrive og holde tale. Vi foreslår at følge eller tage udgangspunkt i vores undervisningsmateriale, men det står hver lærer frit for at tilrettelægge undervisningen efter behov. Det er dog et krav, at de unge skal skrive taler; ikke digte, ikke poetry slam og ikke essays. Derudover opfordrer vi stærkt til, at forløbet afsluttes med, at alle elever holder tale foran klassen eller skolen, da en uafholdt tale er en uforløst tale. 

Kriterier for talerne

Talerne skal være mellem 3-4 minutter; det svarer ca. til 1,5-2,5 siders tekst, str. 12 med 1,5 linjeafstand. 

Talerne skal holde sig inden for genren; dvs. at de skal indeholde:  
 • en tydelig hovedpointe, 
 • en indledning, en midte og en afslutning, 
 • argumentation i form af fx argumenter, eksempler, gendrivelser, analogier, data etc.  
Det er ikke et krav, at ordet "drømme" indgår i talerne – tværtimod. Temaet er tænkt som inspiration.

Indstilling af taler 

Efter endt undervisningsforløb skal eleverne uploade deres talepapir via en Google-formular, der eftersendes lærerne i de tilmeldte klasser. Fra de indstillede taler udvælger vi 20 elever til at holde tale på hver af de tre regionale talefester: Talefest Midt (Aarhus), Talefest Syd (Odense) og Talefest Øst (Gentofte). Klasser fra ungdomsuddannelser, der ligger midt imellem talefesterne, bestemmer selv, hvilken regional festival de ønsker at deltage i. Klasser fra Kolding og Korsør bestemmer fx selv, om de vil deltage på hhv. Talefest Midt eller Talefest Syd, og Talefest Syd eller Talefest Øst. 
NB! Nogle elever er så nervøse ved tanken om at skulle holde tale foran et publikum, at de ikke har lyst til at indstille deres tale. Men gør dem opmærksom på, at vi tager det ét skridt ad gangen. De kan sagtens komme med på workshop og lære en masse og så derefter beslutte, at de ikke har lyst til at holde tale ved den regionale talefest. Vi tvinger ikke nogen til at gøre noget, de ikke har lyst til. 

Udvælgelseskriterier

Talefesterne er ikke en konkurrence. Talefesterne skal hylde unges perspektiver, holdninger og visioner og være en platform for, at de unge kan holde tale foran et rigtigt publikum. Derfor udvælger vi dels talerne ud fra, om eleverne er motiverede for at komme ud med deres budskab (det spørger vi til ifm. indstilling), dels ud fra, at der er diversitet i emner, perspektiver og politiske holdninger, så dagen bliver så mangfoldig og interessant for publikum som muligt.

Workshop for elever

De 20 udvalgte elever kommer på en heldagsworkshop med Danske Taler, hvor de modtager individuel feedback på deres taler. Vi gennemgår manuskriptteknik, varmer stemmen op, afprøver forskellige mundtlige virkemidler og arbejder med nervøsitetshåndtering. Dagen slutter af med en generalprøve, hvor de holder deres taler for hinanden. 

Regionale talefester

På de regionale talefester hylder vi unges perspektiver, holdninger og visioner. Her stiller modige unge fra de lokale ungdomsuddannelser sig op og holder taler om det, de brænder for at fortælle, forklare eller forandre. Talefest er dermed en platform for at udøve aktivt medborgerskab. 
Vi inviterer klasse- og parallelklassekammerater, venner, familie og andre interesserede til at høre de unge holde tale. Talerne vil blive filmet og videregivet til det panel, der skal udvælge de talere, der skal holde tale på Nordisk Talefest.

Udvælgelse til Nordisk Talefest

Samtidig med, at der afholdes regionale talefester i Danmark, holdes der talefester i Norge og Sverige. Et skandinavisk panel udvælger og inviterer talere fra de tre lande til at holde tale på Nordisk Talefest ud fra videomaterialet fra de regionale talefester. Her gælder de samme udvælgelsesprincipper som ved udvælgelsen til de regionale talefester.

 
Nordisk Talefest 2024

Nordisk Talefest er en endagsfestival, der hylder nordisk samhørighed. På Nordisk Talefest vil elever fra ungdomsuddannelser i hele Norden holde og høre taler på de andre nordiske sprog, og de får mulighed for at møde andre nordiske unge. Ud over scener med taler, vil der være madboder og musikscener.

Formålet med projektet

Nordisk Talefest er en del af projektet ”Norden og verden”, der er støttet af A.P. Møller Fonden. Formålet med projekt er at: 
 • hylde nordisk samhørighed og det sproglige og kulturelle fællesskab,
 • skabe større forståelse for Nordens særlige kultur og plads i verden,
 • styrke retorisk kompetence og demokratisk medborgerskab hos nordiske unge.

Spørgsmål? 


Har du flere spørgsmål, kan du gå til Q&A-siden