Tilmelding og forløb

Tilmelding

Tilmelding til Talefest-forløbet 2023 er udløbet. 
Tilmelding til Talefest-forløbet 2024 åbner til maj 2023. 

Datoer og steder

Årets lærerkurser
AFHOLDT

Deadline for indsendelse af taler
17. marts 2023. Lærerne modtager et link til en Google Form, hvor eleverne kan indstille deres taler.


Workshop for elevtalere til regionale talefester
Aarhus Dokk1, 12. april kl. 10-15
Odense Hovedbibliotek, 11. april kl. 10-15
Gentofte Hovedbibliotek, 14. april kl. 10-15 


Regionale talefester
Talefest Midt - Aarhus, Dokk1, 17. april kl. 13-15
Talefest Syd - Odense Hovedbibliotek, 19. april kl. 13-15
Talefest Øst - Gentofte Hovedbibliotek, 21. april kl. 13-15 


Workshop for elevtalere til Nordisk Talefest
8. maj 2023, København

Nordisk Talefest
12. maj 2023, Skamlingsbanken, Kolding

Kort forløbsbeskrivelse

Talefest er en række parallelle taleevents i Danmark, Norge og Sverige.  

Vi tilbyder et gratis undervisningsmateriale i taleskrivning, der tikker boksene: argumentationsforløb, mundtligt forløb og nordiske sprog af i læreplanen. Vi tilbyder desuden et gratis kursus for lærere, der har lyst til en introduktion til materialet og nye inputs til deres retorikfaglighed.  

Eleverne skriver taler i undervisningen, holder dem for klassen og sender dem ind til os. Vi udvælger 60 elever fordelt på tre regioner, der kommer på en workshop, hvor vi arbejder i dybden med manuskript, stemmeføring og sceneskræk. Eleverne skal så fremføre deres taler på en regional talefest foran deres klasser, familier og venner. 

10 elever inviteres med på Nordisk Talefest, hvor der også vil komme en norsk og svensk delegation af elevtalere. De skal holde taler på en endagsfestival 12. maj på Skamlingsbanken ved Kolding.

NB! Det er ikke obligatorisk at have brugt vores undervisningsmateriale. Alle klasser, der har arbejdet med taler, kan tilmelde sig talefesterne, så længe de unge taler ud fra sig selv (ikke fra opdigtede talerpositioner eller holdninger). 

Grundig forløbsbeskrivelse

Forløbet indeholder 

 • Et undervisningsmateriale i taleskrivning på 6 moduler á 1,5 t. Forløbet kan tilpasses dansk-, samfundsfags- eller retorikundervisningen. 
 • Et efteruddannelseskursus for lærerne på 3 timer. 
 • En workshop for udvalgte elever, hvor de arbejder i dybden med deres talepapir, stemmebrug, taleteknik, gestik og mimik (60 elever på landsplan).
 • Invitation til alle klasser om at deltage som publikum ved de regionale talefester. 
 • En workshop for udvalgte talere, der inviteres til at deltage i Nordisk Talefest (10 på landsplan).
 • Invitation til alle klasser om at deltage som publikum ved Nordisk Talefest.

Kursus for lærere

I januar 2023 afholdes kurser for medvirkende lærere. Kurserne består af en introduktion til forløbet og til undervisningsmaterialet og en introduktion til didaktiske principper i forbindelse med taleskrivning samt praktiske øvelser fra retorik. Underviserne er medarbejdere hos Danske Taler, der har mange års erfaring med at undervise i retorik. 

Undervisning

Lærerne underviser deres klasser i at skrive og holde tale. Vi foreslår at følge eller tage udgangspunkt i vores undervisningsmateriale, men det står hver lærer frit for at tilrettelægge undervisningen efter behov. Det er dog et krav, at de unge skal skrive taler; ikke digte, ikke poetry slam og ikke essays. Derudover opfordrer vi stærkt til, at forløbet afsluttes med, at alle elever holder tale foran klassen eller skolen, da en uafholdt tale er en uforløst tale. 

Kriterier for talerne

Talerne skal være mellem 3-4 minutter; det svarer ca. til 1,5-2,5 siders tekst, str. 12 med 1,5 linjeafstand. 

Talerne skal holde sig inden for genren; dvs. at de skal indeholde:  
 • en tydelig hovedpointe, 
 • en indledning, en midte og en afslutning, 
 • argumentation i form af fx argumenter, eksempler, gendrivelser, analogier, data etc.  
Det er ikke et krav, at ordet "Hjem" indgår i talerne – tværtimod. Temaet er tænkt som inspiration.

Indstilling af taler 

Efter endt undervisningsforløb skal eleverne uploade deres talepapir via en Google-formular, der eftersendes lærerne i de tilmeldte klasser. Fra de indstillede taler udvælger vi 20 elever til at holde tale på hver af de tre regionale talefester: Talefest Midt (Aarhus), Talefest Syd (Odense) og Talefest Øst (Gentofte). Klasser fra ungdomsuddannelser, der ligger midt imellem talefesterne, bestemmer selv, hvilken regional festival de ønsker at deltage i. Klasser fra Kolding og Korsør bestemmer fx selv, om de vil deltage på hhv. Talefest Midt eller Talefest Syd, og Talefest Syd eller Talefest Øst. 
NB! Nogle elever er så nervøse ved tanken om at skulle holde tale foran et publikum, at de ikke har lyst til at indstille deres tale. Men gør dem opmærksom på, at vi tager det ét skridt ad gangen. De kan sagtens komme med på workshop og lære en masse og så derefter beslutte, at de ikke har lyst til at holde tale ved den regionale talefest. Vi tvinger ikke nogen til at gøre noget, de ikke har lyst til. 

Udvælgelseskriterier

Talefesterne er ikke en konkurrence. Talefesterne skal hylde unges perspektiver, holdninger og visioner og være en platform for, at de unge kan holde tale foran et rigtigt publikum. Derfor udvælger vi dels talerne ud fra, om eleverne er motiverede for at komme ud med deres budskab (det spørger vi til ifm. indstilling), dels ud fra, at der er diversitet i emner, perspektiver og politiske holdninger, så dagen bliver så mangfoldig og interessant for publikum som muligt.

Workshop for elever

De 20 udvalgte elever kommer på en heldagsworkshop med Danske Taler, hvor de modtager individuel feedback på deres taler. Vi gennemgår manuskriptteknik, varmer stemmen op, afprøver forskellige mundtlige virkemidler og arbejder med nervøsitetshåndtering. Dagen slutter af med en generalprøve, hvor de holder deres taler for hinanden. 

Regionale talefester

På de regionale talefester hylder vi unges perspektiver, holdninger og visioner. Her stiller modige unge fra de lokale ungdomsuddannelser sig op og holder taler om det, de brænder for at fortælle, forklare eller forandre. Talefest er dermed en platform for at udøve aktivt medborgerskab. 
Vi inviterer klasse- og parallelklassekammerater, venner, familie og andre interesserede til at høre de unge holde tale. Talerne vil blive filmet og videregivet til det panel, der skal udvælge de talere, der skal holde tale på Nordisk Talefest.

Udvælgelse til Nordisk Talefest

Samtidig med, at der afholdes regionale talefester i Danmark, holdes der talefester i Norge og Sverige. Et skandinavisk panel udvælger og inviterer talere fra de tre lande til at holde tale på Nordisk Talefest ud fra videomaterialet fra de regionale talefester. Her gælder de samme udvælgelsesprincipper som ved udvælgelsen til de regionale talefester.

 
Nordisk Talefest 2023

Nordisk Talefest er en endagsfestival, der hylder nordisk samhørighed. På Nordisk Talefest vil elever fra ungdomsuddannelser i hele Norden holde og høre taler på de andre nordiske sprog, og de får mulighed for at møde andre nordiske unge. Ud over scener med taler, vil der være madboder og musikscener, og vi opfordrer alle deltagende klasser til at deltage i Nordisk Talefest, uanset om de har en klassekammerat på scenen eller ej.  

Formålet med projektet

Nordisk Talefest er en del af projektet ”Norden og verden”, der er støttet af A.P. Møller Fonden. Formålet med projekt er at: 
 • hylde nordisk samhørighed og det sproglige og kulturelle fællesskab,
 • skabe større forståelse for Nordens særlige kultur og plads i verden,
 • styrke retorisk kompetence og demokratisk medborgerskab hos nordiske unge.

Spørgsmål? 


Har du flere spørgsmål, kan du gå til Q&A-siden