Nordisk Talefest 

2023

Skriv taler med dine elever under temaet "hjem"/"hem"


Skriv taler med dine elever

Talefestforløbet giver unge fra ungdomsuddannelser færdighederne og en platform til at tale om det, de brænder for at fortælle, forklare eller forandre.

Vi inviterer lærere i Norge, Sverige og Danmark til at arbejde med taler og taleskrivning. Eleverne skriver taler og sender dem ind til os. 

Udvalgte elever inviteres til at holde tale på en regional og en nordisk talefest foran et rigtigt publikum. Du kan læse mere om forløbet i dit land, og om hvordan du tilmelder dine klasser herunder.

Nyheter

21 tilmeldte skoler i Danmark – Du kan stadig melde din klasse til

Åbent for tilmeldinger i Danmark

Fellesdusjer, fosterhjem og fremtid i distriktene – Ta ordet!-finale 2022


Talefest 2022 på Skamlingsbanken ved Kolding, Danmark