Kommende Talefester

Sverige

Nationell talfest på Humanistiska teatern i Uppsala 10 april.

Danmark

Talefest Syd – Odense Hovedbibliotek – kl. 13-15 – 16. april 2024 
Talefest Midt – Aarhus Dokk1 – kl. 13-15 – 17. april 2024
Talefest Øst – Gentofte Hovedbibliotek – kl. 13-15 – 19. april 2024
Alle er velkomne, og arrangementerne er gratis.

Norge

Nordisk Talefest 2024 - Bergen - 10. maj 2024

Hvad er talefest? 

Talefest er en række parallelle taleevents i Danmark, Norge og Sverige.   

Vi tilbyder et gratis undervisningsmateriale i taleskrivning á 6 lektioner. Vi tilbyder desuden et gratis kursus for lærere, der har lyst til en introduktion til materialet og nye inputs til deres dansk- og retorikfaglighed.  
Eleverne skriver taler i undervisningen, holder dem for klassen og sender dem ind til os. Vi udvælger et antal elever i hvert land, der kommer på en workshop, hvor vi arbejder i dybden med manuskript, stemmeføring og sceneskræk. Eleverne skal så fremføre deres taler på en regional/national talefest foran deres klasser, familier og venner. 
10 elever fra hvert land inviteres med på Nordisk Talefest i maj 2025 i Uppsala, Sverige.

Hvad er Nordisk Talefest?

Nordisk Talefest er en endagsfestival, hvor vi fejrer det talte ord og giver de unge en platform at tale fra. 
På Nordisk Talefest holder unge fra Norden tale om det, de brænder for, bekymrer sig om eller vil belære os andre om. Nordisk Talefest er desuden en festlig ramme om mødet mellem de nordiske unge og deres publikum, hvor glæden ved nordisk samhørighed og samvær og ideudveksling med unge fra andre nordiske lande står i centrum. 

Nordisk Talefest er en årlig begivenhed. Den første Nordisk Talefest afholdtes i Danmark i 2023, herefter i Norge i 2024 og i Sverige i 2025. 

Konkurrencen Ta ordet! er Norges nationale talefest. Fotograf Tove K. Breistein.

Hvem kan deltage i Nordisk Talefest?

Alle klasser, der har deltaget i talefestforløbene i de tre lande, er velkomne som publikum på Nordisk Talefest. De klasser, der ikke har mulighed for at deltage fysisk, kan følge med i livestreaming af talerne fra festivalen. Desuden opfordrer vi talernes familie og venner til at deltage, ligesom lokale organisationer og borgere også er mere end velkomne på festivalen. 

Hvem står bag talefesterne?

Danske Taler

Den Selvejende Institution Danske Taler driver den levende talesamling af historiske og aktuelle taler dansketaler.dk. Danske Taler indsamler og digitaliserer løbende de afgørende og definerende øjeblikke, hvor politikere, debattører og almindelige borgere griber ordet og sætter en dagsorden. dansketaler.dk har 10.000 brugere om måneden, hvoraf størstedelen er undervisere i folke- og gymnasieskolen. 

Derudover uddeler Danske Taler prisen Årets Danske Tale og driver projektet Tag ordet og skab forandring, hvor vi ud fra mesterlæreprincippet lader gymnasie- og skoleelever arbejde med udvalgte forbilledlige taler fra vores samling med det formål at klæde dem på til selv at indtage talerstolen. 

Danske Taler modtager en driftsbevilling via finansloven, og projektet Tag ordet og skab forandring er støttet af Frederiksberg Fonden. 

Fra Danske Taler deltager bestyrelsesformand Jesper Troels Jensen og Sabine Kirchmeier, som er medlem af Danske Talers bestyrelse og forretningsudvalg. 

Universitetet i Bergen

 Universitetet i Bergen er repræsenteret ved Forskningsgruppen for Retorikk, Demokrati og offentlig kultur (ved Informasjons og medievitenskap). Det er denne gruppen som hvert år organisere ta ordet! og gruppens medlemmer vil være centrale i den norske deltagelse. Det gælder især projektkoordinatoren for ta ordet!, Mette Paust-Andersen, og leder Jens E. Kjeldsen.

Kjeldsen er også leder for projektet “Demokrati, retorisk medborgerskap og kritisk tenkning” som er finansieret af Norges forskningsråd. Dette er et forsknings-, formidlings-, og undervisningsprojekt som søger at udvikle måder gymnasiets undervisning kan bidrage til retorisk medborgerskab.

Fra Universitetet i Bergen deltager også Professor i sagprosa, Anders Johansen, som bl.a. er forfatter af det monumentale værk komme til orde samt bogen Virksomme ord (sammen med Kjeldsen). Johansen bidrager særlig som ansvarlig for online tale- samlingen www.virksommeord.no. 

Uppsala Universitet

 Den svenska deltagandet sker genom Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik vid Uppsala universitet. Databasen Svenska tal kommer att knytas till denna institution och där finns också en forskargrupp inriktad på politisk retorik (POLRET), med bl.a. Jon Viklund (ansvarig för Svenska tal), Frida Buhre och prof. Otto Fischer. 

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen ligger också svensklärarutbildning för gymnasieskolan i samarbete med Institutionen för Nordiska språk, som också har visat intresse att delta i projektet. 

Lunds Universitet

 Lunds universitet, och retorikämnet på Institutionen för kommunikation och medier, är affilierade i projektet med bland andra Tommy Bruhn (delansvarig för Svenska tal), Lisa Källström och prof. Anders Sigrell; den senare är specialiserade på retorikens didaktik och engagerade svensklärarutbildningen och i frågan om retorikens plats på gymnasierna. 

Linnéuniversitetet i Växsjö

 Från institutionen för svenska språket på Linnéuniversitet deltar Cecilia Olsson Jers, docent i svenska språket med inriktning mot retorik. Olsson Jers har lång erfarenhet av undervisning i tillämpad retorik för blivande lärare. Sin PhD gjorde hon genom en kvalitativ undersökning av hur elever bygger och etablerar ethos i gymnasieskolan. Hon är fortlöpande anlitad som vetenskaplig expert av Skolverket i formuleringar om retorik i kurs- och ämnesplaner för svensk skola. 

Københavns Universitet, Institut for Kommunikation

Institut for Kommunikation er et nyt institut på KU som består af de to tidligere institutter: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) og Institut for Informationsstudier (INF). Der forskes bl.a. i digitale medier, mediekultur, læringsteorier, digital dannelse, kommunikation, medialiseringsstudier, internetforskning, viden og vidensproduktion, børn og medier, informationsteknologi- og mediehistorie, genreteori, informationskontrol, retorik samt digital kultur. 

Fra Institut for Kommunikation deltager lektor, ph.d. Hanne Roer, som forsker i retorik, og som også er bestyrelsesmedlem i Danske Taler, og lektor, ph.d. Kirstine Marie Bjerg, som forsker i retorik og som samarbejder med Røst og foreningen Brobyggerne. 
Talefest er en del af projektet ’Norden og verden – retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden’, som ledes af Danske Taler med støtte fra A.P. Møller Fonden.