Undervisningsmateriale 

Undervisningsmaterialet til Nordisk Talefest er det samme som for Ta ordet! Materialet har samme mål i alle landene, men er tilpasset de respektive lands læreplaner og årshjul. Det er helt opp til hver enkelt skole hvordan dere ønsker å gjennomføre undervisningen og opplegget. Hvor mye tid dere bruker på prosjektet, og hvilket fokus som ligger til grunn for taleskrivingen varierer mellom skoler, klasser og studieretninger. Her følger imidlertid noen forslag til hvordan man kan legge opp undervisningen, ut fra hvor mange skoletimer dere setter av til å skrive og fremføre talene.