Påmelding til Ta Ordet! 

Følg med på taordet.no. Send eventuelt en e-post til mpa035@uib.no for mer informasjon.

Viktige datoer i Ta Ordet 2023


Årets lærerkurs:

Onsdag 16. august kl. 11-16: Oslo
Onsdag 23. august kl. 15:15-17: Digitalt kurs

Onsdag 18. oktober kl. 10: Frist for å melde inn skolevinner 


Workshop for skolevinnere:
 
Onsdag 25. oktober kl. 13:30-17:30: Trondheim
 Torsdag 26. oktober kl. 13-17: Bergen
 Fredag 27. oktober kl. 13-17: Oslo
 
Onsdag 1. november kl. 10: Skolevinnernes frist for å sende inn revidert manus


Dato kommer: Finalistworkshop, Bergen


Torsdag 30. november kl. 17-19: Finale, Kulturhuset i Bergen

Vår 24 - Dato kommer: Nordisk Talefest workshop, Bergen

Fredag 10.mai 2024: Nordisk Talefest, Kulturhuset i Bergen


Se også www.taordet.no
Har du spørsmål?
Kontakt mpa035@uib.no