Undervisningsmateriale

Introduktion

Introduktion

Forløbet består af 6 lektioner á 90 min. og er tiltænkt danskundervisningen på ungdomsuddannelser.

Lektion

Idefasen

Denne lektion handler om at imitere greb fra dygtige talere (mesterlæreprincippet) samt lære at tale om sig selv foran andre.

Tid
90 min.
Forberedelse
ingen

Lektion

Argumentation

Denne lektion handler om at bruge topik til at undersøge og forbedre vores argumentation.

Tid
90 min.
Forberedelse
Alle skal have valgt et hovedargument og/eller en opfordring til handling til denne lektion.

Lektion

Fortællinger og evidentia

Denne lektion handler om at bruge sanser og fortællinger i sin tale. Og om at være en god lytter.

Tid
90 min.
Forberedelse
Læs politikeren Sikandar Siddiques folkemødetale 2022.

Lektion

Indledninger

Lektionen handler om arbejdet med talens indledning og med appelformerne: etos, logos og patos. Desuden trænes lytning og rollen som tilhører.

Tid
90 min.
Forberedelse
Læs evt. hele Thit Jensens tale.

Lektion

Afslutning og stilistik

I denne lektion lærer eleverne at genkende og anvende de mest almindelige stilfigurer og at lade sig inspirere af andre talere samt at skrive en afslutning.

Tid
90 min.
Forberedelse
Alle medbringer indledning, fortælling, argumenter og skitse til deres tale i udprintet form.

Lektion

Actio og mundtlighed

Lektionen handler om at at vænne eleverne til at tale foran klassen og til at vænne sig til at lytte og have øjenkontakt.

Tid
90 min.
Forberedelse
Færdigt udprintet manus.

Øvelse

Taleøvelse: Sidste gang, jeg tog et valg

Formålet er at afmystificere talesituationen og at åbne for et rum, hvor man bringer lidt af sig selv i spil.

Tid
ca. 20 min.
Forberedelse
Hver elev forbereder individuelt en minitale med overskriften: “Sidste gang, jeg tog et vigtigt valg”.

Øvelse

Debatøvelse: Træk en topos

Formålet med øvelsen er at skabe en samtale om argumentation og vinkler på et emne. Desuden trænes eleverne i at fremføre argumenter foran klassen – og i at lytte efter argumentation.

Tid
15 - 45 min.
Forberedelse
Evt: Print A4-ark med topoi ud.

Øvelse

Debatøvelse: Pro et contra

At veje for og imod er en grundlæggende demokratisk spilleregel. I denne øvelse afprøver eleverne deres argumenter i en debatsituation.

Tid
ca. 10-15 min
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Skriveøvelse: Æbleøvelsen

Denne øvelse skærper elevernes opmærksomhed på brugen af sanser i deres formidling. Den træner desuden genrebevidsthed og giver eleverne mulighed for at vænne sig til at give og modtage mundtlig feedback på tekster i klasseværelset.

Tid
30 min.
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Lytteøvelse: Lytterkarakterer

I denne øvelse får eleverne mulighed for at spille forskellige lytterkarakterer for at vise, hvordan taleflowet påvirkes af lytternes ageren.

Tid
20 min.
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Lytteøvelse: Omvendtdag i klasseværelset

Følgende øvelse øger abstraktionsniveauet hos lytteren ved at foretage en såkaldt ’negativ afgrænsning’ gennem at formulere, hvad noget ikke er. Eleverne får gennem øvelsen mulighed for at tale om, hvad der kan forstyrre lytningen.

Tid
20 min.
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Argumentationsøvelse: etos-, logos- eller patosbriller

Øvelsen kan lære eleverne at genkende, hvordan de tre appelformer etos, patos og logos kommer til udtryk i en tale.

Tid
20 min.
Forberedelse
Valgfrit: Konstruer tre par fjollede briller af pap eller papir, der signalerer hver deres appelform.

Øvelse

Videoøvelse: Mundtligt eller ej?

Øvelsen giver eleven mulighed for at høre og se sig selv – og på denne måde sætte sig i modtagerens sted. Det kan virke grænseoverskridende for mange.

Tid
15 min.
Forberedelse
Hav mobiltelefonen med.

Øvelse

Lytteøvelse: Lyttemissioner

Ved længere faglige oplæg kan lytningen formaliseres på forskellige måder. Denne øvelse træner eleverne i at kunne lytte aktivt...

Tid
30 min.
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Lytteøvelse: Smuglytteren

At træne evnen til at lytte handler også om at udvide og styre sin opmærksomhed. En sjov måde at øve det på er at øve ’smuglytning’. I denne øvelse får eleverne øvet sig i at rette deres lytning mod deres omgivelser.

Tid
10-30 min.
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Hånden-op-øvelsen

Formålet med denne øvelse er at få talerens blik væk fra manuskriptet og etablere kontakt til lytterne. Desuden trænes tilhørerne i at lytte aktivt.

Tid
10 min.
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Hvad er det værste, der kan ske?

En samtaleøvelse der kan bruges til at dulme nervøsitet ift. at skulle holde tale foran folk.

Tid
15 min.
Forberedelse
Ingen

Øvelse

Skriveøvelse: Dis-associationslegen

Tid
15 min
Forberedelse
Evt. medbring forskellige objekter, der placeres tilfældigt på gulvet i klasselokalet.