Øvelse

Debatøvelse: Træk en topos

Formål

Denne øvelse er en måde at skabe en samtale om argumentation og vinkler på et emne. Desuden trænes eleverne i at fremføre argumenter foran klassen – og i at lytte efter argumentation.   

Opgave

Eleverne går sammen i større grupper. Der udvælges et emne eller en påstand, som en af eleverne i gruppen vil bruge i sin tale. To elever udvælges til at være debattører. En elev (eller læreren) udvælges som moderator eller ’studievært’. Hver debattør får uddelt en topos, som er hemmelig for resten af gruppen (kan f.eks. trække en seddel fra en hat).
Nu skal debattørerne diskutere emnet med hjælp fra moderatoren. Målet er at argumentere ud fra sin egen topos uden at afsløre den for de andre.  
For at trække diskussionen over på deres egen topos kan eleverne benytte sig af vendinger som: 
 • ”Det sagen egentlig handler om...”
 • ”For mig at se er det vigtigste...”
 • ”Sagens kerne er jo...”.
Målet er ikke nødvendigvis at være uenige, men at få de andre elever til at blive overbevist om, at ens topos er vigtigere end den andens.

Opsamling

Efter debatten kan følgende diskuteres på holdet:

 • Hvilken topos havde de fået tildelt?
 • Hvilke argumenter havde de?
 • Husker I topoi eller argumenter bedst?
 • Hvilken topos virkede mest overbevisende? Hvorfor gjorde den det?
 • Er der andre topoi, der ville være mere overbevisende ved netop dette emne?

Denne topikliste kan bruges til øvelsen

 • Økonomi
 • Klima
 • Etik
 • Æstetik
 • Status
 • Kultur
 • Religion
 • Individuelle konsekvenser
 • Samfundsmæssige konsekvenser.

Evt. variation

Print A4-ark med topoi ud, og læg dem på gulvet i lokalet. Eleverne kan nu fysisk bevæge sig ind og ud af de forskellige topoi, når de fremfører deres argumenter ved at stille sig på papirerne. 
Man kan også undersøge et emne demokratisk ved at lade eleverne stille sig på den topos, de selv synes er mest væsentlig ift. emnet. Alt dette kan give anledning til en diskussion af, hvilke vinkler der er vigtigst eller mest hensigtsmæssige i en given debat.

Tak til RØST for inspiration til denne øvelse.