Øvelse

Hånden-op-øvelsen

Formål

Formålet med denne øvelse er at få talerens blik væk fra manuskriptet og etablere kontakt til lytterne. Desuden trænes tilhørerne i at lytte aktivt.   

Opgaven

En elev læser op af sin tale for klassen. Alle andre i klassen sidder med en hånd i vejret. Når man har haft øjenkontakt med taleren, må man tage hånden ned. Stop evt., når alle hænder er nede.
  • Hvad lærte vi her om kontakt til publikum?