Intro til materialet

Elevworkshop 2023 - Foto: Mikkel Randløv/elektrofilm
Forløbet består af 6 lektioner a 90 min. og er tiltænkt danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Lektionsbeskrivelserne er tænkt som en inspiration til egen undervisning. Man er velkommen til at hapse enkelte øvelser, eksempeltaler eller slides eller bruge materialet i sin helhed.

Vi foreslår, at klassen inddeles i grupper (f.eks. blandet fagligt niveau eller blandet talelyst). Man har sin trygge talegruppe gennem hele forløbet.

Materialet består af:
 1. Undervisningsbeskrivelsen. De enkelte moduler i undervisningsforløbet har hver sin underside. Undervejs er der links til taler og øvelser.
 2. Slides – med teori og stikord til tavleundervisning.
 3. Taleguide med opgavebeskrivelse og formelle krav til opgaven. Kan udleveres direkte til eleverne. 
 4. Øvelser. En samling af skrive-, lytte- og taleøvelser, som også kan anvendes bredt i dansk- eller retorikundervisningen.
 
Det overordnede formål med undervisningsforløbet er at gøre eleverne bevidste om deres egen stemme; både konkret i klasserummet og overført i en demokratisk kontekst. Desuden kan indholdet kobles til disse nedslag i danskfagets læreplaner på de forskellige gymnasiale uddannelser: 

Faglige mål fra læreplanen Dansk A – STX, 2017 og Dansk – HF, 2017

 • [Eleven skal kunne] anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
 • Sikker udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans fremmer elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund. 
 • Kernestoffet består af dansksprogede tekster suppleret med norske og svenske tekster på originalsprog.
 • Faglige mål: Her arbejdes metodisk med retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer og argumentation
 • I arbejdet med elevernes udtryksfærdigheder lægges der vægt på dels at udvikle elevernes personlige stemme gennem kreative skriveøvelser, dels på elevernes studieforberedende kompetencer med fokus på faglig udtryksfærdighed mundtligt, skriftligt og i andre former.

 Fra læreplanen Dansk – htx, 2017

 • [Eleven skal kunne] demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge.
 • anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere.
 • Formål: Gennem udvikling af kritisk-analytisk sans, refleksionsevne samt beherskelse af et sikkert sprogligt udtryk, er formålet endeligt at fremme elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og aktivt tage del i et demokratisk og globaliseret samfund præget af digitalisering.
 • Kernestof: svenske og norske tekster på originalsprog.

 

Fra læreplanen Dansk – hhx, 2017

 • Formål: Gennem udvikling af kritisk-analytisk sans, refleksionsevne samt beherskelse af et sikkert sprogligt udtryk, er formålet endeligt at fremme elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og aktivt tage del i et demokratisk og globaliseret samfund præget af digitalisering.
 • Faglige mål: demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge.
 • anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere.
 • Kernestof: svenske og norske tekster på originalsprog.