Øvelse

Lytteøvelse: Lyttemissioner

Formål

Ved længere faglige oplæg kan lytningen formaliseres på forskellige måder. Denne øvelse træner eleverne i at kunne lytte aktivt. Fordelen ved at give eleverne lytteopgaver er, at de bliver opmærksomme på, hvad klassekammeraterne lytter efter, når det er deres egen tur til at præsentere. En win-win-situation.

Opgaven

Klassen inddeles i tre grupper. Hver gruppe får sin egen lyttemission. 

Gruppe 1: Lytter efter, hvordan taleren indleder sin tale.
Eksempler på spørgsmål: 
  • Hvordan gør indledningen publikum nysgerrige?
  • Hvilken type information præsenteres i indledningen? 

Gruppe 2: Lytter efter hovedbudskabet i talen. 
Eksempler på spørgsmål: 
  • Var formålet med talen tydeligt?
  • På hvilken måde var indholdet tipasset til os, der lytter?

Gruppe 3: Lytter efter, hvordan taleren afslutter sin tale.
Eksempler på spørgsmål:
  • Hvordan fornemmer vi, at talen nærmer sig sin afslutning? 
  • Skaber taleren nysgerrighed hos mig efter at få mere at vide?

Opsamling

Talen kan afsluttes med, at taleren får feedback af lytterne på post-it-lapper, såkaldt direkte respons. Øvelsen kan også afsluttes med en fælles diskussion om effektive indledninger eller afslutninger, såkaldt udvidet respons.