Øvelse

Lytteøvelse: Smuglytteren

Formål

At træne evnen til at lytte handler også om at udvide og styre sin opmærksomhed. En sjov måde at øve det på er at øve ’smuglytning’. I denne øvelse får eleverne øvet sig i at rette deres lytning mod deres omgivelser. Og i at blive ekstra opmærksomme på indhold og udtryk i mundtlige præsentationer. 

Opgaven

Eleverne får til opgave at vælge et sted, hvor der normalt er folk, der snakker: skolebussen, kantinen, gågaden, stationen etc. Eleven skal være alene og ikke tage noter under smuglytningen. Arbejdsspørgsmål kunne være:
  • Hvad bliver der sagt? 
  • Hvordan bliver det sagt? 
  • Hvordan oplever jeg det, der bliver sagt? 

Opsamling

Der kan laves notater efterfølgende. Det næste skridt i at lytte er kun at observere kropssproget og dets betydning i en kommunikativ situation. Elever og lærere diskuterer bagefter, hvordan en ’styret lytning’ kan trænes på forskellige måder.