Øvelse

Debatøvelse: Pro et contra

Formål

At veje for og imod er en grundlæggende demokratisk spilleregel. ALLE argumenter har et modargument, og ved at inkludere gendrivelser/modargumenter i sin tale, viser man velvilje over for sin modtager. 

Opgave

I denne øvelse afprøver eleverne deres argumenter i en debatsituation.
Hver talegruppe fremfører deres argumenter for en anden gruppe. Denne feedbackgruppe kommer med mulige modargumenter. Man behøver ikke at vise sin personlige holdning. Man skal modargumentere for øvelsens skyld. Der udpeges evt. en moderator eller ‘studievært’ i debatten. 

Opsamling

Herefter diskuteres fælles: 
  • Hvilke modargumenter bør jeg have med i min tale?
  • Hvilken type modtager tager mit modargument hensyn til?
  • Hvorfor er det generelt vigtigt at inkludere modargumenter i sin tale?