Øvelse

Skriveøvelse: Æbleøvelsen

Formål

Denne øvelse skærper elevernes opmærksomhed på brugen af sanser i deres formidling. Den træner desuden genrebevidsthed og giver eleverne mulighed for at vænne sig til at give og modtage mundtlig feedback på tekster i klasseværelset. 

Opgave

Hver elev får 5 min. til individuelt at beskrive et æble.
Man skal bruge alle 5 sanser. Genre er valgfri. 

Opsamling

Herefter læser de, der har lyst, deres tekst højt i klassen.
  • Der KLAPPES og gives respons fra elever eller lærer efter hver oplæsning. Her bruges kun positiv feedback: 
  • Hvad fungerede godt i denne tekst?
  • Hvad kan vi bruge som inspiration i vores egne taler?