Øvelse

Skriveøvelse: Dis-associationslegen

Formål

Denne øvelse træner eleverne i at åbne øjnene for nye koblinger og bryde skriftlig vanetænkning, når de arbejder med deres talemanuskripter. Desuden kan øvelsen bruges til at gøre både tekst og klasselokale til genstand for latter, leg og eksperimenter, og eleverne trænes i at være 'på', men i et eksperimenterende rum uden rigtige svar.
 

Opgave

Placer en masse forskellige objekter på gulvet i klasselokalet. Det kan f.eks. være en fodbold, et viskelæder, en avis, en agurk, en ninja-turtle, en mobiltelefon, et par vanter etc. Eleverne inddeles i grupper på ca. 5.

Alle elever bevæger sig nu på skift gennem lokalet. Hver gang de møder et objekt, skal de samle det op og med fast overbevisning sige noget, som objektet IKKE er: F.eks. løfter en elev en agurk op og siger: ”en speedwaymotorcykel!”. Bagefter lægger man det tilbage på gulvet. Resten af gruppens rolle er at heppe og sørge for, at der associeres så langt fra objektet som muligt, og at eleven ikke blot benytter et nyt ’skema’ til sine associationer. Man kan altså ikke bare sige navne på grøntsager eller skuespillere. Hvert ord skal være ’nyfødt’. Det er svært, navnlig hvis man ikke lukker øjnene undervejs. Når den første elev har sagt et par ord, sendes næste elev igennem lokalet, så der er flere elever i gang samtidig.  

Man fortsætter til alle elever har været igennem.
 

Opsamling

  • Hvad lærte vi om sproglig vanetænkning? 
  • Hvorfor er det så svært at tænke ud af boksen?
  • Hvordan kan vi bruge det i vores egne talemanuskripter?
  • Eleverne skriver nu på deres manuskripter med øje for uventede koblinger eller overraskende billeder.   
 

Evt. variationer

  • Øvelsen kan laves uden forberedelse. Her kan man simpelthen blot pege på ting i lokalet i stedet for at samle ting op.
  • Sæt tempoet op undervejs for at øge sværhedsgraden.
  • Indfør en kategori, som eleverne skal bevæge sig inden for: f.eks. skoven, fremtiden, slik etc.
  • Indfør ’benspænd’: f.eks: kun ord med ’k’ eller kun tostavelsesord etc.