Øvelse

Taleøvelse: Sidste gang, jeg tog et valg

Formål

Formålet er at afmystificere talesituationen og at åbne for et rum, hvor man bringer lidt af sig selv i spil. Det er svært og kræver tilvænning. Desuden trænes eleverne i at argumentere. Et valg kræver jo en begrundelse. 

Opgave

Hver elev forbereder individuelt en minitale med overskriften: “Sidste gang, jeg tog et vigtigt valg”. 5 minutters forberedelse. Max et minuts fremførelse. Talerne fremføres for talegruppen (eller i klassen, hvis der er tid). Alle klapper og hepper på taleren. 

Opsamling

Herefter fælles opsamling i klassen:
  • Hvordan føltes det at tale foran de andre? 
  • Hvori ligger forskellene på faglige fremlæggelser og på taler som denne? 
  • Hvad fungerede godt i talerne, og hvilke elementer kan man bruge til sin egen ’rigtige’ tale?