Nyheter

Hør unge taletalenter på biblioteker i hele Danmark

50 klasser tilmeldt i Danmark

Tilmelding til Talefest 2024 åben i Danmark

LIVE stream fra Nordisk Talefest

Programmet for Nordisk Talefest 12. maj er klar

21 tilmeldte skoler i Danmark – Du kan stadig melde din klasse til

Åbent for tilmeldinger i Danmark

Unge talte om tidens udfordringer på Talefest 2022

Åben invitation til Talefest 2022