Lektion

Afslutning og stilistik

Hvad lærer vi?

  1. At genkende og anvende de mest almindelige stilfigurer
  2. At lade sig inspirere af andre talere
  3. At skrive en afslutning

Forslag til struktur

1) Fælles: Kort gennemgang: eksempler på antitese, triade, allitteration, anafor, retorisk spørgsmål, metafor (se slide 18). Brug evt. også denne liste over retoriske figurer med eksempler fra danske taler.


2) Læs et uddrag af Anna Bjerres tale. Find stilfigurer.
 
3) Til eleverne:
  • Hvilken effekt har disse stilfigurer?
  • På hvilken måde kan vi bruge dem som inspiration?
  • Hvad kan vi låne?

4) Fælles: Hvad skal en afslutning kunne? Fælles brainstorm.

5) Til læreren: En afslutning skal samle op på pointerne fra talen og opfordre til konkret handling (se slide 18).

6) Fælles: Genlæs (og gense) afslutningen på Anna Bjerre Johansens tale: 
“husk at vi ér mange 
der siger fra
husk at vi stadig mødes
at vi stadig organiserer os
at vi stadig demonstrerer
husk at vi bliver ved”
7) Fælles: Hvilken effekt har anaforerne og imperativerne? Opfordring til handling. Crescendo. “Svirp med halen”.

8) I grupperne: Skrivetid. Brug stilfigurerne som inspiration i jeres egen tale. Skriv en afslutning på jeres tale. Husk jeres overordnede fokus/hovedargumentet. Brug evt. dis-associations-øvelsen inden skrivningen.

9) Opsamling i grupperne (eller fælles): Giv hinanden feedback på jeres afslutninger og på brugen af stilfigurer:
  • Opfordrer afslutningen til konkret handling?
  • Virker brugen af figurer naturlig eller påtaget? 
  • Gør det pointen tydeligere?
Inspiration til gode afslutninger: 
Svend Brinkmanns folkemødetale 2021
Rahima Abdullahs tale om udvisning af flygtninge 2021
Andrea Beyer Holms tale om drenge- og pigefarver til Nordisk Talefest 2023