Øvelse

Lytteøvelse: Lytterkarakterer

Formål

I klasserummet er mundtlige præsentationer med fagligt indhold almindelige, og alle kender til, at taleren bliver påvirket af lytternes kropssprog. I denne øvelse får eleverne mulighed for at spille forskellige lytterkarakterer for at vise, hvordan taleflowet påvirkes af lytternes ageren. Lytterkaraktererne kan få forskellige kreative navne: stenansigtet, kritikeren, den distræte, den venlige, den uinteresserede etc. Taleren er sig selv gennem hele øvelsen.

Opgave

Eleverne går sammen i par. Den ene læser fra sit talemanuskript eller fortæller en historie om sig selv (mit kæledyr, min mandag morgen etc.). Den anden spiller en ’lytterkarakter’. Derefter bytter eleverne roller, og øvelsen afsluttes med en samtale om, hvordan det føles at tale til nogen, som ikke lytter (eller som lytter). Øvelsen kan afsluttes med, at klassen sammen formulerer gode råd til hinanden som lyttere ved mundtlige præsentationer. 

F.eks.: Hvad skal man være opmærksom på ved en mundtlig præsentation? Hvornår og hvordan skal man være opmærksom?

Øvelsen kan evt. følges op af øvelsen Omvendtdag i klasselokalet.