Øvelse

Lytteøvelse: Omvendtdag i klasseværelset

Formål

Følgende øvelse øger abstraktionsniveauet hos lytteren ved at formulere omvendte påstande om den gode relation mellem taler og lytter. Eleverne får gennem øvelsen mulighed for at tale om, hvad der kan forstyrre mundtlige oplæg, også fra underviseren. Denne lidt humoristiske øvelse er en diskussion af de didaktiske rammer for undervisning, roller og lytning lærer og elev imellem.

De omvendte påstande kunne lyde:
  • Du skal acceptere larm i klasseværelset.
  • Hvis undervisningen er for svær, bør du holde op med at høre efter.
  • Afbryd altid taleren under en mundtlig præsentation, så snart du ikke forstår, hvad der bliver sagt.
  • Når du lytter til en mundtlig præsentation, skal du være omhyggelig med at kritisere talerens svageste punkt, så du fremstå klog og sjov.

Opgave

Påstandene kan skrives op på tavlen og gennemgås enkeltvis. Man kan også afprøve påstandene i praksis med læreren som oplægsholder og forsøgskanin. Bagefter kan ’skadevirkningerne’ på klasserummet registreres og diskuteres.   
Øvelsen kan med fordel bruges efter Lytterkarakterer-øvelsen.