Time

Gjør talen levende

  1. Retoriske troper og figurer – eller språkblomster – kan gjøre talen klar, levende og minneverdig. Gi en introduksjon til ulike typer språkblomster. Se elocutio og øvelsene Språkblomster og Talehinder.
  2. Et virkningsfullt virkemiddel i taler er også bruken av fortellinger. Sørg for å få en fortelling med i talen, og finn den gjerne ved hjelp av øvelsene Din historie og Fortellinger i taler
  3. Trenger elevene å få munnen og fortellingene på gli? Prøv øvelsene Vekk fortellerlysten, Improvisert intervju eller Fortell om den gangen du...