Undervisningsmateriale 

Undervisningsmaterialet til Nordisk Talefest er det samme som for Ta ordet! Materialet har samme mål i alle landene, men er tilpasset de respektive lands læreplaner og årshjul. Det er helt opp til hver enkelt skole hvordan dere ønsker å gjennomføre undervisningen og opplegget. Hvor mye tid dere bruker på prosjektet, og hvilket fokus som ligger til grunn for taleskrivingen varierer mellom skoler, klasser og studieretninger. Her følger imidlertid noen forslag til hvordan man kan legge opp undervisningen, ut fra hvor mange skoletimer dere setter av til å skrive og fremføre talene.

Introduksjon

Introduktion

Passer for: Elever på studiespesialiserende og påbygg, samt i klasser med anledning til å jobbe med Ta ordet! i et eller flere fag (f.eks. norsk, samfunnsfag, religion og mediefag), i en eller over flere uker.

Time

Enkel innføring i Ta ordet! og retorikken

Hva tenker elevene om talen? Er det tydelig hva taleren ønsker å oppnå med å holde den? Blir elevene overbevist?

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Start skrivingen

Va innebærer de forskjellige appellene, og hvordan kan man argumentere med ethos, pathos og logos.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Argumenter for saken din!

Bruk tid på argumentasjonen.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Strukturer talen

En tale består altså av ulike deler som skal forskjellige ting.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Gjør talen levende

Retoriske troper og figurer – eller språkblomster – kan gjøre talen klar, levende og minneverdig.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Tid for tilbakemelding!

Innføring i hvordan man gir god tilbakemelding, og hva man kan se etter mens andre fremfører.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Samle trådene

Elevene arbeider individuelt med talene, og gjør endringer i tråd med tilbakemeldingene de fikk i 6. time.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Jobb med fremføringen

Generelle retningslinjer for gode fremføringer - Er det dårlig publikumskultur i klassen? - Er det mye nerver?

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Siste finish og innlevering

Alle skriver ferdig, spiller inn og leverer talene – for eksempel både i form av manus og en videosnutt.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Valg av skolevinner

Elevene bak de seks beste talene fremfører på ny foran klassen/trinnet/skolen, alt ettersom, hvoretter elever og lærere stemmer frem en skolevinner

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen