Time

Samle trådene

  1. Elevene arbeider individuelt med talene, og gjør endringer i tråd med tilbakemeldingene de fikk i 6. time. 
  2. Sørg for å gjøre talen om til et funksjonelt manus og forberede den endelige fremføringen. Se Memoria