Time

Siste finish og innlevering

  1. Bruk første del av timen på å lese, snakke og øve igjennom talene. Her kan elevene forsikre seg om at manuset fungerer og ligger godt i munnen, og at fremføringen sitter. 
  2. Alle skriver ferdig, spiller inn og leverer talene – for eksempel både i form av manus og en videosnutt. Opptakene kan gjøres i par eller små grupper.
Lærerens lekse: Se gjennom alle filmene, og plukk ut de seks beste. Gjennomføres Ta ordet! i flere klasser eller på hele skolen, må lærerne samarbeide om å plukke ut de seks beste talene fra alle som deltar. Noter begrunnelsen for valget.