Time

Strukturer talen

  1. Ifølge retorikken kan en tale stå ferdig på 1,2,3,4,5. Se Skriv en tale
  2. En tale består altså av ulike deler som skal forskjellige ting. Se dispositio, og jobb med å lage en god innledning, sammenfatte argumentasjonen i hoveddelen og avslutte på en slagferdig måte. 
  3. Se eventuelt øvelsen Talepuslespill for å utforske ulike måter å sette taler sammen på.