Time

Enkel innføring i Ta ordet! og retorikken

  1. Se en tale fra et tidligere års Ta ordet!, for eksempel Ida Lie Nilsen sin tale om å bevare Førdefjorden eller Elise Wanvik sin tale om kroppspress og kroppsglede. Hva tenker elevene om talen? Er det tydelig hva taleren ønsker å oppnå med å holde den? Blir elevene overbevist? 
  2. Hva er Ta ordet!? 
  3. Hva er retorikk? 
  4. Hva er en deliberativ tale? Forslag til øvelse: X er bedre enn Y
  5. Brainstorming! Hva er årets tema? Hva får det elevene til å tenke på? Er det noe av dette som opptar dem? Er det for eksempel noe de ønsker å gjøre noe med? Eller er det noe som bør være akkurat som det er? Hva? Formuler ved hjelp av Blinken.