Undervisningsmateriale 

Undervisningsmaterialet til Nordisk Talefest er det samme som for Ta ordet! Materialet har samme mål i alle landene, men er tilpasset de respektive lands læreplaner og årshjul. Det er helt opp til hver enkelt skole hvordan dere ønsker å gjennomføre undervisningen og opplegget. Hvor mye tid dere bruker på prosjektet, og hvilket fokus som ligger til grunn for taleskrivingen varierer mellom skoler, klasser og studieretninger. Her følger imidlertid noen forslag til hvordan man kan legge opp undervisningen, ut fra hvor mange skoletimer dere setter av til å skrive og fremføre talene.

Introduksjon

Introduktion

Passer for: Elever på studiespesialiserende og påbygg, samt i klasser med anledning til å jobbe intenst med Ta ordet! i et eller flere fag (f.eks. norsk samfunnsfag, religion og mediefag) over to eller flere uker.

Time

Enkel innføring i Ta ordet! og retorikken

Se en tale fra et tidligere års Ta ordet! Hva tenker elevene om talen? Er det tydelig hva taleren ønsker å oppnå med å holde den?

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Start skrivingen!

Hva innebærer de forskjellige appellene, og hvordan kan man argumentere med ethos, pathos og logos.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Lag en fengende begynnelse.

Innledningen skal skape interesse, skape velvilje og antyde talens tema og budskap. Det finnes flere måter å begynne på taler på.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Argumenter for saken din!

Bruk nå tid på argumentasjonen.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Velg de beste argumentene – og motargumentene.

La de beste argumentene for saken komme på Seierspallen.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Strukturer talen

En tale består av ulike deler som skal forskjellige ting.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Gjør talen levende

Retoriske troper og figurer – eller språkblomster – kan gjøre talen klar, levende og minneverdig.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Fortell!

Et virkningsfullt virkemiddel i taler er bruken av fortellinger.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Tid for tilbakemelding!

Gi en kort innføring i hvordan man gir god tilbakemelding, og hva man kan se etter mens andre fremfører.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Samle trådene

Elevene arbeider individuelt med talene, og gjør endringer i tråd med tilbakemeldingene de fikk i forrige time.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Jobb med fremføringen

Retningslinjer for gode fremføringer.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Takle nerver

Mange frykter det å holde en tale mer enn døden. En øvelse som kan hjelpe mot nerver er Visualisering mot nerver.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Tilbakemelding på fremføringen

Nå handler det om å gjøre finpussen.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Siste finish og innlevering

Alle skriver ferdig, spiller inn og leverer talene – gjerne både i form av manus og som videosnutt.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Valg av skolevinner.

Elevene bak de seks beste talene fremfører på ny foran klassen/trinnet/skolen.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen