Time

Fortell!

  1. Et virkningsfullt virkemiddel i taler er bruken av fortellinger. Begynn timen med Sansereseach, for å sette stemningen og vekke sansene.
  2. Sørg for å få en fortelling med i talene, og finn den gjerne ved hjelp av øvelsene Din historie og Fortellinger i taler
  3. Trenger elevene å få munnen og fortellingene på gli? Prøv øvelsene Vekk fortellerlysten, Improvisert intervju eller Fortell om den gangen du...
  4. Lag også en fengende avslutning ved hjelp av øvelsen Slå med halen