Time

Gjør talen levende

Retoriske troper og figurer – eller språkblomster – kan gjøre talen klar, levende og minneverdig. Gi en introduksjon til ulike typer språkblomster. Se elocutio og øvelsene Språkblomster og Talehinder.