Time

Lag en fengende begynnelse. 

  1. Innledningen skal skape interesse, skape velvilje og antyde talens tema og budskap. Det finnes flere måter å begynne på taler på. Vis noen eksempler, les mer om begynnelser under dispositio.
  2. Elevene lager utkast til sin egen begynnelse.  
  3. I innledningen skal man også bygge en bro til tilhørerne. Måter å gjøre dette på finnes også under dispositio
  4. Elevene kan sørge for å bringe publikum inn i talen ved hjelp av Broen