Time

Samle trådene

  1. Elevene arbeider individuelt med talene, og gjør endringer i tråd med tilbakemeldingene de fikk i forrige time.
  2. De skal også lage et funksjonelt manus og forberede den endelige fremføringen. Se Memoria.