Time

Siste finish og innlevering

  1. Bruk første del av timen på å lese, snakke og øve igjennom talene. Nå kan elevene forsikre seg om at manuset fungerer og ligger godt i munnen, og at fremføringen sitter. 
  2. Alle skriver ferdig, spiller inn og leverer talene – gjerne både i form av manus og som videosnutt. Gjør for eksempel opptakene i par eller små grupper. 
Lærerens lekse: Se gjennom alle filmene, og plukk ut de seks beste. Gjennomføres Ta ordet! i flere klasser eller på hele skolen, må lærerne samarbeide om å plukke ut de seks beste talene fra alle som deltar. Noter begrunnelsen for valget.