Time

Strukturer talen

  1. Ifølge retorikken kan en tale stå ferdig på 1,2,3,4,5. Se Skriv en tale
  2. En tale består av ulike deler som skal forskjellige ting. Se dispositio, og jobb med å sette sammen talene med deres innledning og hoveddelen/argumentasjon, og skriv et raskt utkast til en foreløpig avslutning. 
  3. Se eventuelt øvelsen Talepuslespill for å utforske ulike måter å sette taler sammen på.