Time

Takle nerver

  1. Mange frykter det å holde en tale mer enn døden. En øvelse som kan hjelpe mot nerver er Visualisering mot nerver
  2. Det å skape en god publikumskultur er også viktig for å lette nervene, og kan bidra til at talerne klarer å senke skuldrene – og selv være bedre publikum for andre. Gjør øvelsen Det gode publikum
  3. Sett elevene sammen i mindre grupper, og la dem øve seg på å holde talene for hverandre.