Time

Tid for tilbakemelding! 

  1. Nå skal dere holde talene! Pust ut, og gjør øvelsen Powerpose.
  2. Gi en kort innføring i hvordan man gir god tilbakemelding, og hva man kan se etter mens andre fremfører. Se Gi god respons
  3. Elevene settes i grupper på 3-4 og fremfører talene etter tur. Etter hver fremføring, kommenterer de andre gruppemedlemmene talen, og forteller hva som var bra og hvorfor det var bra, samt kommer med forslag til noe som kan gjøres annerledes. Eleven som mottar tilbakemeldingen må gjerne notere hva som blir sagt, så hun husker det. Et tips for å la elevene bli bevisst egne styrker og svakheter som talere, er at de filmer hverandre – eller seg selv – mens de fremfører talen.