Time

Tilbakemelding på fremføringen

Gå sammen i grupper på 3-4 og fremfør talene etter tur. Etter hver fremføring, kommenterer de andre gruppemedlemmene talen, og forteller hva som var bra og hvorfor det var bra, samt kommer med forslag til noe som kan gjøres annerledes. Nå handler det om å gjøre finpussen, så kommentarene må gjerne handle om enkeltsetninger eller enkeltord som ikke sitter, om selve fremføringen og om begynnelsen og avslutningen på talen. Eleven som mottar tilbakemeldingen må huske å notere hva som blir sagt, så hun kan jobbe med å gjøre endringer i neste time.