Øvelse

Äppelövningen

Syfte: 
Denna övning hjälper eleverna att använda sina sinnen i sitt berättande.
 
Uppgift:
Ställ ett äpple längst fram i klassrummet. Ge eleverna fem minuter att beskriva äpplet. Låt de få kolla, lukta, och peta på äpplet. Uppmuntra de att se äpplet från olika platser i klassrummet. Efter fem minuter ska eleverna skriva ner sin beskrivning av äpplet och läsa upp den för klassen. 
 
Uppföljning:
-       Vad fungerade bra?
-       Kan ni ge exempel på beskrivningar ni tyckte var extra bra?
-       Hur kan man använda det vi gjort för att skriva bättre tal?