Øvelse

Debattövning: finn topiken


Syfte:

Denna övning skapar ett samtal om argumentation. Eleverna får djupare förståelse av topiker och får träna sig på att både finna och framföra argument.

Uppgift:

Eleverna går samman i större grupper. De ges ett ämne eller ett påstående. Två elever väljs till debattörer och en till moderator. (läraren kan utgöra en av dessa roller om övningen sker i helklass). Debattörerna får varsin topik att argumenterar utifrån, men topiken hålls hemlig för resten av gruppen. Debattörerna ska nu med hjälp av moderatorn diskutera ämnet utifrån sin topik, utan att avslöja vad topiken är. För att föra in diskussionen på topiken kan eleverna använda meningar som: 

-       Det här handlar egentligen om…

-       För mig är det viktigaste att…

-       Kärnan i diskussionen är…

 
Målet med övningen är inte att överbevisa varandra i ämnet, utan om att den egna topiken är viktigare än den andres.

 
Uppföljning:

Ämnen att diskutera efter övningen: 

-       Vilka topiker använde debattörerna?  

-       Vilka argument användes?

-       Minns ni argumenten eller topikerna mest?

-       Vilken topik var mest övertygande, och varför?

-       Borde någon annan topik använts?

 
Topiklista till övningen:

-       Ekonomi

-       Klimat

-       Etik

-       Estetik

-       Status

-       Kultur

-       Religion

-       Individuella konsekvenser

-       Strukturella konsekvenser

 

Eventuell version av övningen:

Skriv topikerna på papper och placera ut i olika delar av klassrummet. Eleverna kan nu fysiskt stå i topiken när de framför sitt argument. Låt eleverna debattera ett ämne, när de funnit ett argument de vill framföra måste de gå till sin topik och säga argumentet för resten av klassen.

 

Tack till RØST för inspiration till denna övning