Øvelse

Debattövning: För och emot

Syfte:
Att vara för eller emot ett påstående är en grundläggande del av demokrati. ALLA argument har ett motargument. Genom att inkludera motargument i sin argumentation visar man välvilja mot sina meningsmotståndare.
 
Uppgift:
Eleverna går ihop i mindre grupper. Grupperna får i uppgift att argumentera för eller emot ett påstående. Grupperna kan få samma eller olika påståenden att finna argument för eller emot. När de förberett sina argument framförs de för en annan grupp som får i uppgift att finna motargument. När grupperna fått motargument ska dessa inkludera något eller några av motargumenten i sin egen argumentation och framföra den nya argumentationen för en annan grupp. Övningen kan avslutas med att grupperna presenterar den modifierade argumentationen för hela klassen. 
 
Uppföljning:
-       Vilka motargument stärkte den egna tesen?
-       Vilken publik vände sig motargumentationen till?
-       Varför är det viktigt att inkludera motargument?