Övning

Sinnesresearch

Syfte:

Denna övning väcker sinnena och inspirerar till att använda sinnesintryck i sina tal.
 
Uppgift:
Första delen av övningen är individuell, därefter delas gruppen in i par. Läraren leder eleverna genom övningen. Den som leder övningen ska säga följande- med långa pauser, så att sinnena hinner jobba:
 
-       Slut ögonen
-       Föreställ dig att du befinner dig i ditt barndomshems kök, eller i ett annat kök du känner till väl
-       Ställ dig i dörren till köket
-       Hur är ljuset? Hur ser fönstren ut, sinken, kylskåpet?
-       Gå in i köket- föreställ dig att det är morgon
-       Vilka lukter finns i köket?
-       Vilka ljud?
-       Sätt dig på en stol, föreställ dig att du ska äta middag. Vilka lukter finns nu? Vilka ljud?
-       Hur är stämningen i rummet? Är någon annan än du där?
-       Gå till dörren och släck ljuset i rummet. Stanna kvar i dörröppningen en stund och se in i det mörka rummet.
 
Efter det går eleverna ihop i par och diskuterar vad de tänkt på under övningen. 
 
Eleverna kan även få en stund till att tänka på någon presentation eller något tal de ska hålla, hur kan det förbättras genom att inkludera sinnena?