Øvelse

Rangordna i abstraktionsstegar II

Syfte:

Syftet är att göra elever uppmärksamma på ords lämplighet i olika sammanhang genom att konstruera så kallade abstraktionsstegar. Syftet är därmed också att göra eleverna uppmärksamma på vad det kan betyda för förståelsen att konkretisera ett exempel.

Uppgift:

Gör abstraktionsstegar av nedanstående ord. Gå från det mest abstrakta till det mest konkreta.
1. Frukt, trädgårdsprodukt, äpple, lantbruksprodukt, internationella handelsvara, exportvara, Sävstaholm
2. Tidning, Dagens Nyheter, daglig tidning, nyhetskällor, pressen, tryckt skrift
3. Människa, kvinna, smålänning, Gudrun, svensk, skogvaktare

Uppföljning:

Diskutera förståelsen av vad en abstraktionsstege kan göra för förståelsen av ett fenomen. Låt därefter eleverna konstruera egna abstraktionsstegar utifrån det de för tillfället förbereder inför en presentation.