Øvelse

Skrivtärningen

Syfte:

Syftet är att strategiskt närma sig ett större material genom att använda sig av topiker. Övningen kallas för Skrivtärningen eftersom den har sex olika infallsvinklar, perspektiv – eller topiker. Topikerna i den är Beskriv, Jämför, Associera, Analysera, Användningsområden och Argumentera.

Uppgift:

Läraren (om övningen görs i helklass) eller eleven (om övningen används individuellt) formulerar en rubrik. I exemplet här används rubriken Hem till mig som rubrik. Eleven ska skriva i tre minuter i varje topik. Läraren håller koll på tiden och efter tre minuter går man vidare till nästa topik.
1. Beskriv det ställe där du bor! Glöm inte dina fem sinnen i beskrivningen.
2. Jämför! Vad är likheterna mellan ditt ställe och till exempel Paris? Vad liknar det
absolut inte?
3. Associera! Vad kommer du att tänka på i samband med var du bor?
4. Analysera! Hur är ditt ställe planerat? Hur många invånare har det? Hur fungerar det
att bo där?
5. Användningsområden! Vad kan du göra på ditt ställe? Hur kan du använda det?
6. Argumentera för eller emot att bo på ditt ställe.

Uppföljning:

Övningen följs upp, antingen i helklass, parvis eller individuellt, med en diskussion om vilka infallsvinklar på rubriken som dök upp under skrivandet. Följande frågor kan var ingång i en större diskussion eller reflektion: Var det något som upplevdes som helt nytt? Vad utav det skrivna kan användas som utgångspunkt i ett manus till en presentation över ämnet? Var det någon av topikerna som var lättare att skriva om än någon annan? Om ja – vilket och varför?