Øvelse

Speed-arguing

Syfte:

Denna övning hjälper elever att komma i gång med det retoriska tänkandet och kan med fördel användas som uppvärmning till en retoriklektion. 
 
Uppgift:
Eleverna ställer sig på två led. Ett av leden är för påståendet och det andra är emot. Den som står längst fram i ledet ska komma på ett argument för eller emot, beroende på vilket led den står i. När en person framfört sitt argument ställer den sig längst bak i det andra ledet och den som är längst fram i det andra ledet får säga sitt argument. 
 
För att göra övningen mer givande kan läraren bidra med snabba analyser av de argument som framförs genom kommentarer som ”bra användning av ethos”, ”smart att vända dig till topiken ekonomi”. Om elever har svårt att finna argument kan läraren hjälpa till genom att rekommendera en viss topik eller övertygelseapell, t. ex. ”prova att argumentera utifrån pathos” eller ”kan du finna ett argument om du går till topiken moral?”. 
 
Förslag på påståenden:
-       Sociala mediers algoritm är bra
-       Delar av gymnasieundervisningen borde ske på distans
-       Vintern är den bästa årstiden
-       Tiktok är bättre än Instagram
-       Sverige borde gå med i Nato
-       Tv-serier och filmer är bättre än böcker