Øvelse

Välj lämpligast ord

Syfte:

Syftet är att bli varse att ord har olika betydelser i olika sammanhang och därmed förstå vad ”lämpliga ord” innebär.

Uppgift:

Eleverna redogör för varandra under en minut var när DET INTE ÄR och NÄR DET ÄR lämpligt att använda ord som gå, promenera, jogga, hasa, marchera, vandra, spatsera, strosa, vanka, kliva och spankulera. Ett annat förslag på ord med många synonymer som är olämpliga eller lämpliga i olika sammanhang är: tala, snacka, prata, skandera, meddela, diskutera, samtala, språka, orda och babbla. Övningen anpassas enkelt med andra ord till det aktuella ämnesinnehållet.

Uppföljning:

En diskussion i helklass utifrån frågorna:
  • På vilket sätt tänker du på olämpliga och lämpliga ord när du presenterar något muntligt?
  • Har du någon gång upplevt att du använt ett olämpligt ord?
  • Vad gör du om du upptäcker för sent att ett ord var olämpligt?
  • Vilken blir reaktionen hos dem som lyssnar om du använder ett olämpligt ord?
  • Upplever du olämpliga ord i din omgivning?