Øvelse

Vem vill veta vad?

Uppgift:

Övningen utförs som en diskussion i helklass. Berätta för eleverna att de ska tänka att de sitter på ett fik med en vän. Efter en stund kommer en arg person och börjar bråka med deras kompis. Bråket resulterar i att vännen blir knivhuggen. Eleverna kommer nu som huvudsakliga vittnen behöva berätta om händelsen för olika personer. Skriv upp personerna på listan och diskutera i klassen vad de olika personerna vill veta. Skriv upp en person i taget.
 
Lista på personer:
-       Läkaren
-       Vännens bror
-       Psykologen till den som knivhögg
-       Mamman till den som knivhögg
-       Åklagare respektive försvarsadvokat
 
Genom att diskutera vilken information som är relevant för olika personer får eleverna möjlighet att tänka sig in i sin publiks roll och får en strategi för att målgruppsanpassa sina tal.