Övning

Ethos- pathos- eller logosglasögon

Denna övning hjälper för att förstå hur Aristoteles övertygelseappeller (ethos, pathos, logos) används i praktiken. I övningen visas hur en sak ur en synvinkel kan tolkas på ett sätt, men att alla tre appellformer ofta existerar samtidigt.  

 Läraren introducerar inledningsvis Aristotele tre appellformer: ethos, pathos, och logos. 

 Efter det ska eleverna komma med exempel på situationer där det ska övertyga någon om något. Be dem värdera värdera huruvida argumentationen förändras beroende på om de fokuserar på ethos, pathos, eller logos. 
 
Exempel på en situation kan vara: En 16 år gammal pojke ska övertyga sina föräldrar om att han får vara på fest till 01:00 istället för 23:00. 

-       Ethos-brillor: ”Ni känner mig, ni vet att jag är ansvarsfull och inte skulle dricka mig full”
-       Pathos-brillor: ”Jag blir ledsen om jag tvingas gå från festen så tidigt”
-       Logos-brillor: ”Ingen av mina vänner måste vara hemma så tidigt, när man är 16 är det normalt att få vara ute till 01:00”


Till läraren:

Avsluta gärna övningen med att kolla på ett känt tal (till exempel Barack Obamas tal efter skolskjutningen i Oregon). Diskutera med eleverna hur talaren använder sig av appellformerna.