Øvelse

Lyssnarkaraktärer

Syfte:

Syftet är att bli uppmärksam på hur påverkad en talare blir av lyssnarnas kroppsspråk.

Uppgift:

Övningen kan gå till så att två elever samarbetar och den ene redogör till exempel för dagens läxa, berättar en historia eller något annat som har med innehållet i en lektion att göra. Den andra lyssnar och gestaltar en lyssnarkaraktär. Lyssnarkaraktärerna kan få olika kreativa beteckningar: stenansiktet, kritikerna, den disträe, den vänlige, den ointresserade… Talaren är sig själv. Eleverna byter roll mellan talare och lyssnare efter halva den tid som är avsatt.

Uppföljning:

Övningen avslutas med att i helklass föra ett samtal om hur det känns att tala till någon som inte lyssnar (eller som lyssnar). Därefter formulerar klassen tillsammans goda råd till varandra som lyssnare vid muntliga presentationer. Läraren kan initiera en diskussion om sådana goda råd genom att ställa några frågor: Vad ska uppmärksammas i en muntlig presentation?, När ska det uppmärksammas? och Varför ska det uppmärksammas?