Øvelse

Omvänt lyssnande

Syfte:

Syftet är att öka abstaktionsnivån på lyssnandet. Det görs genom en så kallad negativ avgränsning, det vill säga att påstå vad någonting inte är, och därmed bli uppmärksamma på vad som kan fördröja lyssnandet.

Uppgift:

De negativt avgränsade påståendena lyder:
  • Du ska vara tolerant mot störande ljud i klassrummet.
  • Om lektionens innehåll blir för svårt så ska du stänga av ditt lyssnande.
  • Avbryt talaren vid en muntlig presentation så snart du inte förstår.
  • När du lyssnar på en muntlig presentation så var noga med att kritisera talaren svagaste punkt för att du själv som lyssnar ska knipa en rolig poäng.

Uppföljning:

Det finns i många klassrum en ovana att uppmärksamma lyssnandet didaktiskt och denna lite humoristiska övning kan leda till att diskutera didaktiska ramar för sådan undervisning elever och lärare emellan och komma överens om en gemensam lyssnarkultur i klassen.