Övning

Retorisk närläsning av manus

Syfte:

Syftet är att genomföra en retorisk närläsning för att genom olika perspektiv kritiskt kunna diskutera ett manus (eller annan text).

Uppgift:

Ett tal som kan vara en bra början att göra en retorisk analys av är Jason Diakité (Timbuktu) tal när han tar emot ett Fem-i-tolv-rörelsens pris för sitt arbete mot rasism. Det finns både i pappersversion och som youtubeklipp här i den bruna rutan.

Retorisk situation: I vilket sammanhang ska detta tal framföras? Vilket budskap är tänkt att publiken ska få till sig? Vet vi vem som har skrivit manuset? Vilken är publiken?

Retoriska resurser: På vilket sätt kommer talarens ethos fram i manus? På vilket sätt är talaren redan känd för publiken? Hur anknyter manus till patos? På vilket sätt kommer logos fram i manus?

Retorisk disposition: Hur är manus ordnat? När kommer budskapet? Är budskapet dolt eller öppet? Finns det stegringskurvor i manus där till exempel argumenten blir starkare och starkare?

Retoriskt språk och stil: Vilka retoriska figurer finns i manus? Växlar stilen i olika partier genom att ibland vara talspråk och ibland skriftspråk? Finns det exempel i manus som tydliggör syftet?

Retorisk värdering: Bedömer du att manus var verksamt och nådde ut till den tilltänkta publiken? Utifrån den retoriska granskningen av ett manus kan följande uppgift formuleras till eleven:

Uppföljning:

Utgå från de verkningsfulla greppen i det manus som är granskat och skriv ett manus om ett annat ämne och använd de verkningsfulla medlen.